Παγκόσμια μέρα Εθελοντισμού.

168 Views

Παγκόσμια μέρα Εθελοντισμού.

 Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής Πράξη του ενεργού ανθρώπου προς όφελος της κοινωνίας μας και της Πατρίδας μας.
Οι εθελοντές που προσφέρουν χρόνο , χρήμα , άλλα και πολύ περισσότερο αγάπη και στήριξη στους συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη , αγάπη και προστασία στο περιβάλλον , αγάπη και προστασία στον αθλητισμό και πολλές άλλες μορφές που στηρίζουν την καλυτέρευση της ζωής μας.
Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ήθος, τις ανάγκες, τα όνειρα και τις δυνατότητες του ενεργού πολίτη που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται.
Υπάρχει ο εθελοντισμός μέσω επίσημων φορέων , 'όμως υπάρχει και ο προσωπικός εθελοντισμός που ο πολίτης δίνει την προσφορά σε προσωπικό κυρίως επίπεδο, προσφέροντας βοήθεια σε καθημερινά και απλά πράγματα.
Ας μάθουμε στα παιδιά μας να είναι ενεργοί πολίτες προς όφελος πρώτα της κοινωνίας μας και του συνανθρώπου μας.
Με ευκαιρία της Παγκόσμιας μέρας Εθελοντισμού ας Βάλουμε πρώτα το ΕΜΕΙΣ και ύστερα το Εγώ.Αρθρογραφει

Σχολια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ