Υπηρεσίες

Το ράδιο Οδύσσεια μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής κάθε διαφημιζόμενου.
Μελετώντας και ανταποκρίνοντας στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται συνεχώς τόσο στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, μπορούμε να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και παράγουμε εκπομπές, ένθετα, εκδηλώσεις και οποιαδήποτε άλλη δημιουργική ιδέα ζητηθεί για τις ανάγκες μίας πιο ολοκληρωμένης και επιτυχημένης προβολής των διαφημιζομένων.
Ένα ολοκληρωμένο δημιουργικό και εμπορικό τμήμα με νέες, δημιουργικές και πρωτότυπες ιδέες σχεδιάζει, μελετά και καταθέτει προτάσεις αλλά και χαράζει στρατηγικές που βοηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχέστερη προβολή των επιχειρήσεων με θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα αποτελεί επιτυχημένη επιλογή στον χώρο των ΜΜΕ, αφού με τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, προσελκύει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών Από την δημιουργία του μέχρι σήμερα, το ράδιο Οδύσσεια προβάλλει τους πελάτες του με ποικίλους τρόπους, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών τους, δίνοντας στο διαφημιστική τους προβολή θετικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εκτός από τα διαφημιστικά μηνύματα που μπορούν να μεταδοθούν είτε ως ανεξάρτητα spots, είτε ως σφήνες σε ορισμένα τακτά διαστήματα μέσα στις εκπομπές, υπάρχει η δυνατότητα sponsoring εκπομπών καθώς επίσης banner μέσα στην ιστοσελίδα μας.

Η εμπορική ομάδα του ράδιο Οδύσσεια είναι κοντά σας. Για κάθε πληροφορία που θα επιθυμούσατε.