Ένας οδηγός ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες

611 Views

Ένας οδηγός ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες

Ένας οδηγός ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες

Ένα νέο έγγραφο καθοδήγησης που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές στρατηγικές. Τέτοιες τοπικές στρατηγικές θα πρέπει να βασίζονται στις ψηφιακές στρατηγικές και στα σχέδια δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ήδη υπάρχουν σε πολλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου, παρέχει παραδείγματα και εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις. Περιλαμβάνει συστάσεις, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την υποδομή πληροφορικής, τα ανοιχτά δεδομένα και τις υπηρεσίες και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Άλλα τμήματα αφορούν την καινοτομία, τις προμήθειες και τη χρηματοδότηση.

Η έκθεση εισάγει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως τον κανονισμό eIDAS για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης και εμπιστοσύνης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τον τρόπο δημιουργίας διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Προτρέπει επίσης την χρήση εργαλείων όπως τα CEF digital building blocks για τις λύσεις eID, eSignature, eDelivery, eTranslation και eInvoicing που διαθέτει η Επιτροπή ελεύθερα.

Μέσω των παραδειγμάτων της για τα ανοιχτά έργα δεδομένων, η έκθεση ενθαρρύνει τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες να οργανώσουν «hackathons για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά βασισμένα σε ανοιχτά δημόσια δεδομένα, crowdsourcing ιδεών, βραβεία δημόσιας καινοτομίας και βραβεία για τη συμβολή των πολιτών«.

Για να βοηθήσουν τις τοπικές διοικήσεις να βρουν χρήματα για την ανάπτυξη αυτών και άλλων δραστηριοτήτων κυβερνητικής ψηφιοποίησης, η έκθεση εξηγεί πώς μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδότηση για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τα European Structural and Investment Funds (ESIF), Horizon 2020 (H2020) και το  Connecting Europe Facility (CEF).

Διαβάστε την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου : https://joinup.ec.europa.euΑρθρογραφει

Σχολια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ