«Τσουχτερά» πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ στους διαχειριστές των Airbnb

67 Views
«Τσουχτερά» πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ στους διαχειριστές των Airbnb
Πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς τους διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Συγκεκριμένα στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά εντός προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές.
Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, τα πρόστιμα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να ανέλθουν από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

Για άλλες κατηγορίες, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες που τους ζητά η ΑΑΔΕ, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ

Με ετικέτα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ