Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές σε τράπεζες, Εφορία, Ταμεία, ΔΕΚΟ (Αφορά ανέργους και μη)

102 Views
Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές σε τράπεζες, Εφορία, Ταμεία, ΔΕΚΟ (Αφορά ανέργους και μη)

Άρδην αλλαγή των δεδομένων για τη ρύθμιση του χρέους ιδιωτών (φυσικών προσώπων) αλλά και επιχειρήσεων βρίσκεται προ των πυλών, με την ψήφιση, του νέου πτωχευτικού νόμου.

Με τον νέο νόμο, για τον οποίο εξασφαλίστηκε το πράσινο φως από τους "θεσμούς" για περίοδο εξάμηνης μεταβατικής προσαρμογής με καταληκτική πλήρη εφαρμογή από 1/1/2021, οφειλές από και προς πάσα κατεύθυνση μπαίνουν σε νέο καθεστώς συνδυασμένης διαχείρισης. Στόχος είναι να παύσουν να διαιωνίζονται και να εξυγιανθούν είτε με ρύθμιση είτε με πτώχευση και ταυτόχρονη παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη.

Τα νέα δεδομένα

Η ψήφιση του νόμου θα αφορά όλους τους οφειλέτες και δανειολήπτες, με βάση εκκίνησης την απόλυτη ευθύνη τους για την τήρηση και αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών τους (προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ κ.λπ.).

Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές που ήδη δεν εξυπηρετούνται ("κόκκινες") ή είναι ρυθμισμένες αλλά κινδυνεύουν να καταστούν υπερήμερες ("πορτοκαλί"), ή ακόμα και όσες εξυπηρετούνται ομαλά ("πράσινες") αλλά μπορεί στο μέλλον να παρουσιάσουν προβλήματα αποπληρωμής, θα διέπονται από το νέο και συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό θα προβλέπει:

- Πρώτο σκέλος: Τη ρύθμιση των οφειλών (συνολικά και προς κάθε δικαιούχο) μέσω μιας προπτωχευτικής διαδικασίας, την οποία ο οφειλέτης θα ακολουθεί στην περίπτωση που το χρέος του κρίνεται βιώσιμο, κατόπιν αναδιάρθρωσης σε συμφωνία με τους πιστωτές. Η προπτωχευτική διαδικασία θα στηρίζεται σε μια αυτοματοποιημένη ρύθμιση του χρέους εξωδικαστικά και μια διαδικασία εξυγίανσης του ιδιώτη ή της επιχείρησης πριν από την πτώχευση, η οποία, όμως, αφού οριστικοποιηθεί, θα επικυρώνεται από το δικαστήριο.

- Δεύτερο σκέλος: Την πτώχευση του οφειλέτη ή δανειολήπτη, εφόσον το χρέος του κρίνεται μη βιώσιμο. Σε αυτήν προβλέπεται ρευστοποίηση της περιουσίας του για την αποπληρωμή του χρέους. Στη συνέχεια το χρέος που θα απομένει απλήρωτο θα διαγράφεται. Βάζοντας τελεία στο χρέος, ο οφειλέτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία και θα μπορεί να επανέλθει ξανά "καθαρός" στην οικονομική δραστηριότητα με πλήρη δικαιώματα ύστερα από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα.

Επιπροσθέτως, στο σκέλος αυτό ο νέος νόμος θα μεριμνά ώστε να μη μένουν άστεγοι οι οφειλέτες που θα πτωχεύουν. Η στέγαση των πτωχευσάντων θα αποτελεί κρατική μέριμνα και θα γίνεται είτε με την απόκτηση της κατοικίας τους από κρατικό φορέα και την επαναμίσθωση του ακινήτου σε αυτούς είτε με τη χορήγηση επιδόματος στέγασης.

Ο νέος νόμος έρχεται να ρυθμίσει συνολικά τις οφειλές και τα μη βιώσιμα δάνεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για την οικονομία, όπου το ιδιωτικό χρέος αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η πρόληψη με τον νέο νόμο

Με συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος πάνω από 230 δισ. ευρώ στα δέκα χρόνια της κρίσης που έχουν προηγηθεί, η κρίση του κορονοϊού επιτείνει το πρόβλημα της υπερχρέωσης και οδηγεί, αν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά και ριζικά, σε νέα αύξησή του σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Υπολογίζεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσει να διαμορφώνεται η πρώτη εικόνα για την εν δυνάμει νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (και λοιπών οφειλών), καθώς θα έχει προηγηθεί το κρίσιμο τεστ για τον τουρισμό τούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Παράλληλα, από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να λήγουν τα μορατόρια των τραπεζών για το "πάγωμα" καταβολής δόσεων δανείων από τους δανειολήπτες.

Η αύξηση του ιδιωτικού χρέους θεωρείται δεδομένη, παρά τα εκτεταμένα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης (και συνακόλουθα των τραπεζών) για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους δανειολήπτες. Την επομένη της κρίσης του κορονοϊού θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμες οι λύσεις για τη διαχείριση του χρέους αυτού. Είτε για τη ρύθμισή του, αν κρίνεται βιώσιμο, είτε για την εκκαθάρισή του, αν δεν είναι, ώστε να σταματήσει να διαιωνίζεται για τον οφειλέτη, τους συγγενείς και τους κληρονόμους του.

Η προσπάθεια για τον έλεγχο και την εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους παραμένει προϋπόθεση για την εξυγίανση του επιχειρηματικού τοπίου, με την επιβίωση των υγιών και με προοπτικές επιχειρήσεων και τη σταδιακή απόσυρση με το ελάχιστο δυνατό κόστος των επιχειρήσεων-"ζόμπι".

Ευνόητο είναι ότι η εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους θα εξυγιάνει και τους ισολογισμούς των τραπεζών, δημιουργώντας επίσης συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία, προοπτικές ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.

Τα δύο σκέλη στην εξυγίανση

Με τον νέο πτωχευτικό νόμο η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους θα γίνεται σε σύντομο χρόνο και με διαφάνεια, καθώς όλες οι διαδικασίες μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών θα περνούν μέσω της νέας υπερ-πλατφόρμας στην οποία θα φορτώνονται τα στοιχεία για όλες τις οφειλές κάθε είδους.

- Πρώτο σκέλος: Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το χρέος του οφειλέτη μπορεί να αναδιαρθρωθεί σε συμφωνία με τους πιστωτές και να καταστεί βιώσιμο, θα ακολουθεί την προπτωχευτική διαδικασία. Πρόκειται στην ουσία για έναν νέο, βελτιωμένο και μόνιμο εξωδικαστικό μηχανισμό, πολύ πιο απλό και φιλικό από αυτόν του ν. 4469/2017 και με συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές των πιστωτών δικαιούχων.

Στην προπτωχευτική διαδικασία, ο οφειλέτης (ιδιώτης ή επιχείρηση) θα μπορεί να αναδιαρθρώσει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις δραστηριότητές του κατόπιν συμφωνίας με ειδική πλειοψηφία των πιστωτών του. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Η υποχρεωτική αναδιάρθρωση για τους πιστωτές άνευ εξασφαλίσεων ή προνομίων θα επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η προπτωχευτική διαδικασία θα επιτρέπει την αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά και τη μεταβίβαση, π.χ., επιχειρήσεων, προβλέποντας μηχανισμό που θα προηγείται των δικαιωμάτων των μετόχων και το "μπλοκάρισμα" της εξυγίανσης από πλευράς τους.

Οι αιτήσεις εξωδικαστικού διακανονισμού θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσω αυτής θα προχωρούν όλες οι διαδικασίες, διασφαλίζοντας τη δημοσιότητα όλων των ενεργειών, τη διαφάνεια και την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ πιστωτών, οφειλέτη, διαχειριστή, αρμόδιου δικαστή και δικαστηρίου.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα είναι σύντομη. Οι πιστωτές θα ανακοινώνουν τις απαιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και θα υπάρχει εποπτεύων δικαστής, ο οποίος θα εκδίδει αποφάσεις κατόπιν έγγραφης και όχι ακροαματικής διαδικασίας. Σημαντικά μειωμένες θα είναι οι δυνατότητες των μετόχων της υπερχρεωμένης επιχείρησης να υποβάλλουν ενστάσεις.

- Δεύτερο σκέλος: Η διαδικασία της πτώχευσης θα ακολουθείται εφόσον το χρέος του οφειλέτη κρίνεται μη βιώσιμο. Ειδικότερα:

α) Μεγαλύτερες πτωχεύσεις (επιχειρήσεων) θα διεξάγονται σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία πτώχευσης, που περιλαμβάνει είτε την πώληση ολόκληρης της επιχείρησης ή τμημάτων της είτε αποσπασματική εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (μέσω της χρήσης μηχανισμού ηλεκτρονικής δημοπρασίας που θα συνδυάζεται με μηχανισμό αυτόματης αναθεώρησης της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων). Η συνήθης διαδικασία θα τερματίζεται το αργότερο μετά την παρέλευση 5 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.

β) Οι πτωχεύσεις για μικρότερες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα ακολουθούν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για την εκκαθάριση όλων των περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών. Η υποβολή αίτησης πτώχευσης δεν θα αναστέλλει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης από τους εξασφαλισμένους πιστωτές. Από τον γενικό αυτό κανόνα θα υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

- Στην περίπτωση χρεοκοπίας επιχείρησης, όταν η αίτηση πτώχευσης περιλαμβάνει την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της και αυτό έχει τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών.

- Στην περίπτωση χρεοκοπίας φυσικού προσώπου, όταν υπάρχει η επιλογή προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης.

Η απαλλαγή του οφειλέτη έναντι των πιστωτών για τυχόν υπολειπόμενες αξιώσεις τους μετά την εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων θα επέρχεται αυτόματα μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου χωρίς την υποβολή ενστάσεων από οποιονδήποτε πιστωτή

. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να επεκτείνει, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στην υφιστάμενη πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017), προκειμένου να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων που ανεστάλησαν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού μπορούν να ρυθμιστούν εξωδικαστικά μόνο χρέη επιχειρήσεων και μόνο προς τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Με βάση όσα προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός του νόμου 4469/2017, και οι πιστωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ρύθμισης του χρέους της επιχείρησης, καλώντας τον οφειλέτη να υποβάλει αίτηση (στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού) εντός 30 ημερών. Από τη στιγμή υποβολής της αίτησης οι πιστωτές απέχουν, για περιορισμένη χρονική διάρκεια, από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ δεν προβλέπεται παρέμβαση του δικαστηρίου. Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης του χρέους του οφειλέτη γίνονται μέσω της επεξεργασίας διαθέσιμων στοιχείων από τις τράπεζες και το Δημόσιο και πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψηφία των πιστωτών. Εάν η συμφωνηθείσα ρύθμιση του χρέους περιλαμβάνει και διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο, τότε αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τους πιστωτές του Δημοσίου.

Η προστασία στη στέγη

Στο νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πρόκειται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχει πρόνοια και για τη στέγαση των οφειλετών που θα πτωχεύουν.

Το προσχέδιο του νέου πτωχευτικού νόμου που έχει υποβάλει η κυβέρνηση στους "θεσμούς" προβλέπει τη σύσταση κρατικού φορέα, ο οποίος θα μπορεί να αποκτά την πρώτη κατοικία των πτωχευμένων οφειλετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα παραμονής στο ακίνητο έναντι καταβολής ενοικίου (sale and lease back). Μάλιστα, σε περίπτωση οφειλετών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ο πτωχεύσας θα μπορεί να ζητήσει και στεγαστικό επίδομα.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει την κυριότητα της πρώτης κατοικίας του στον κρατικό φορέα, σε τίμημα ίσο με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ο οφειλέτης θα χάνει την κυριότητα της κατοικίας του, αλλά θα διατηρεί τη δυνατότητα να μένει σε αυτήν καταβάλλοντας ενοίκιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δικαίωμα της μίσθωσης θα είναι για 12 χρόνια, ενώ το μίσθωμα θα ορίζεται με βάση το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ. Η μίσθωση θα καταγγέλλεται στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει τρία μισθώματα και εντός ενός μηνός δεν μπορέσει να καλύψει την υπερημερία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πτωχευμένος οφειλέτης θα μπορεί, εντός τριών ετών από την έναρξη της μίσθωσης, να ζητήσει τη μετατροπή της σύμβασης σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς και εικοσαετή διάρκεια (και το ακίνητο να επανέλθει τότε στην κυριότητά του).

Αναφορικά με την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε ευάλωτους δανειολήπτες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κατηγορία των ευάλωτων θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, και, επίσης, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τα τρία.

Ο προβληματισμός

Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, το οποίο θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης του αυξημένου ιδιωτικού χρέους μετά την πανδημική κρίση, θα έπρεπε να υιοθετηθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική νομοθεσία, λόγω της υποχρέωσης ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019, για την προληπτική αναδιάρθρωση χρεών, από τα κράτη-μέλη.

Ο πυρήνας της κοινοτικής οδηγίας έγκειται στη συνέχιση λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, αλλά μπορούν να τις ξεπεράσουν με τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις και την κατανόηση των δανειστών τους. Εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες αφερεγγυότητας (δηλαδή συλλογικής πτώχευσης), οι οποίες θα πρέπει να περαιώνονται με τρόπο απλό και ολιγοδάπανο.

Ειδικά για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών χρεών, η κοινοτική οδηγία και καλύπτει τόσο το "πριν" όσο και το "μετά" της υπερχρέωσης. Αφενός, προβλέπει μηχανισμούς έγκαιρης ειδοποίησης των επιχειρήσεων και των πιστωτών τους για τον κίνδυνο τα δάνειά τους να καταστούν μη εξυπηρετούμενα και υποχρεώνει σε προληπτική αναδιάρθρωση χρεών. Αφετέρου, ορίζει το πώς επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν στην πτώχευση θα μπορούν να αναγεννηθούν, έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο προβληματισμός, πάντως, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η υπερχρέωση των επιχειρήσεων είναι αυτήν τη στιγμή πανευρωπαϊκός και συνδέεται με το ζητούμενο της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Όπως διαπιστώνεται, το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό στην πλειονότητα των κρατών-μελών μετά την οικονομική κρίση, παραμένει υψηλό, εμποδίζοντας τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Επίσης, οι μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν πέντε έτη λειτουργίας, λόγω αδυναμίας να αντιμετωπίσουν την υπερχρέωση. Κάθε χρόνο οδηγούνται σε πτώχευση 200.000 επιχειρήσεις, δηλαδή 600 επιχειρήσεις την ημέρα, και ως συνέπεια χάνονται 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η έλευση της κρίσης της COVID-19 επιδεινώνει όλα αυτά τα δεδομένα, κάνοντας ακόμα επιτακτικότερο πανευρωπαϊκά ένα ενιαίο και ευέλικτο καθεστώς πτώχευσης.

Με ετικέτα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΑ
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους νέους ο Τσιόδρας. Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς
93 Views

Την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων αλλά και την ελπίδα «να μην λυγίσουμε τις επόμενες εβδομάδες» εξέφρασε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που πραγματοποίησε μαζί με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων για την προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Αυστραλία: Το τεράστιο “SOS” που έγραψαν τρεις ναυαγοί στην παραλία τους έσωσε τη ζωή ( βίντεο)
60 Views

Η περιπέτεια των τριών ναυαγών ξεκίνησε όταν οι τρεις φίλοι θέλησαν να κάνουν ένα ταξίδι από το Pulawat προς το Pulap των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας. Βγήκαν όμως εκτός πορείας, και τους τελείωσαν τα καύσιμα με αποτέλεσμα να βρεθούν στο ακατοίκητο νησί Pikelot, 118 μίλια (190 χιλιόμετρα) από τον προορισμό τους.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
ΕΟΔΥ: 121 νέα κρούσματα σήμερα. Τα πέντε στις πύλες εισόδου της χώρας
73 Views

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 4 Αυγούστου, 121 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων τα 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων, στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4855, εκ των οποίων το 54.6% αφορά άνδρες.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
«Love it» με την Ιωάννα Μαλέσκου. Αυτό είναι το trailer και η ώρα της εκπομπής της!
51 Views

Εδώ και λίγες ημέρες η Ιωάννα Μαλέσκου ανήκει και επίσημα στο δυναμικό του ΣΚΑΙ, με το κανάλι μάλιστα να κυκλοφορεί το τρέιλερ και να κάνει γνωστό τον τίτλο της εκπομπής της.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στα πέντε ευρώ ανά επιβάτη το τέλος λειτουργίας υδατοδρομίου - Ποιοι απαλλάσσονται από την επιβολή
75 Views

Το ύψος των τελών υδατοδρομίου και τις εξαιρέσεις καταβολής του υπέρ της εξυπηρέτησης της νησιωτικής Ελλάδας, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνεπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ 2020-2021
61 Views

Αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων, τα οποία θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021, που έχουν καθοριστεί με βάση τη δημόσια πρόσκληση ως εξής:

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Αφρική: Οι λεμούριοι απειλούνται με εξαφάνιση. . Κίνδυνο διατρέχει η χλωρίδα και η πανίδα
49 Views

Σχεδόν όλοι οι λεμούριοι απειλούνται με εξαφάνιση και το 31% από αυτά τα πρωτεύοντα διατρέχει κρίσιμο κίνδυνο, λόγω του κυνηγιού και της αποψίλωσης των δασών στη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με τη νέα «ερυθρά λίστα» της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται πλέον περισσότερα από 30.000 απειλούμενα είδη.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανασχηματισμός: Πέντε μόνο αλλαγές στην κυβέρνηση - Tα νέα πρόσωπα και όσους αναβαθμίζονται
74 Views

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό με τα νέα πρόσωπα, αλλά και όσους αναβαθμίζονται στο κυβερνητικό σχήμα.

Περισσότερα ...
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Μια εύκολη ιδέα για παγωτό καρπούζι
51 Views

Είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και βρίσκεται στην εποχή του. Το καρπούζι το απολαμβάνουμε με διάφορους τρόπους. Σε κάποιες περιοχές συνδυάζεται με φέτα, ενώ γίνεται και σαλάτα.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Παραδοχή από τη Γερμανία πως εξάγει οπλικά συστήματα στην Τουρκία
56 Views

Παρ΄ ότι η Γερμανία θεωρεί ότι η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαφωνεί με την τουρκική εμπλοκή στη Λιβύη εξακολουθεί να εξάγει οπλισμό στην Τουρκία.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Για απάτη ερευνάται ο Ντόναλντ Τραμπ και η εταιρείας του
67 Views

Ο περιφερειακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Σάιρους Βανς διενεργεί έρευνα σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της εταιρείας του για ασφαλιστική και τραπεζική απάτη, αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Πτολεμαΐδα: Αρκούδα κυνήγησε άλογο και αναβάτη
66 Views

Μία πρωτόγνωρη εμπειρία έζησε κάτοικος της Πτολεμαΐδας όταν κάνοντας ιππασία, στο δρόμο που συνδέει την Βλάστη με την Κλεισούρα, βρέθηκε να καταδιώκεται από μία μεγαλόσωμη καφέ Αρκούδα.

Περισσότερα ...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ
48 Views

Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ καθώς εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα κορονοϊού, λίγο πριν η αποστολή αναχωρήσει για το Πήλιο όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Άγριος καβγάς σε αεροπλάνο με επιβάτες που αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκες (Video)
166 Views

Χαμός έγινε σε πτήση της εταιρείας KLM ανάμεσα σε επιβάτες επειδή δύο άνδρες όχι μόνον αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκες, αλλά επιτέθηκαν φραστικά και με μπουνιές σε συνταξιδιώτες τους, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της KLM στο ολλανδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANP.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
Ο Τσιόδρας επιστρέφει στην ενημέρωση για τις εξελίξεις για τον κορωνοϊό
61 Views

O υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον COVID-19, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν, to απόγευμα στις 18:00, στο υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το Σχέδιο Πισσαρίδη για την Ελληνική Οικονομία
55 Views

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία που έχει εκπονηθεί από επιτροπή με επικεφαλής τον νομπελίστα οικονομολόγο, Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Περισσότερα ...
ΠΑΙΔΕΙΑ
Όλο το σχέδιο για το "Νέο Σχολείο"
62 Views

Νέα βιβλία και προγράμματα σπουδών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κομβικοί άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή σελίδας του ελληνικού σχολείου από το επόμενο σχολικό έτος με βάση τα δυτικά πρότυπα.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Γιουσέιν Μπολτ: H « συζήτηση» με τη νεογέννητη κόρης του! (Βίντεο & Φωτογραφίες)
57 Views

Ένα βίντεο με τη νεογέννητη κόρη του ανέβασε στο διαδίκτυο ο πρωταθλητής κόσμου Γιουσέιν Μπολτ. Στο βίντεο βλέπουμε τη "συνομιλία" του μπαμπά με την κόρη του Olympia Lightning

Περισσότερα ...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Καταγγελία: Επιλογή της κυβέρνησης ανανέωση συμβάσεων των «γαλάζιων παιδιών» ενώ οι 5.500 πτυχιούχοι μένουν στον αέρα
67 Views

Στην καταγγελία της κυβέρνησης για την επιλογή της να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των 5.500 συμβασιούχων του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ προχώρησε ο Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ αποφάσισε να εξαιρέσει τα «δικά της παιδιά», ανανεώνοντας μόνο τις δικές τους συμβάσεις. Καταγγελία και για καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σκούτερ, ποδήλατο: Όλα τα βήματα για να πάρετε επιδότηση, Δικαιούχοι
60 Views

Όλα τα βήματα για να πάρετε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό σκούτερ ή ηλεκτρικό ποδήλατο. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση για τους δικαιούχους της κρατικής επιδότητης.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων
66 Views

Γεωργιανός κρατούμενος που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής απέδρασε από την Ευελπίδων όπου είχε μεταφερθεί για να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας. Το γεγονός έγινε αντιληπτό περίπου στις 3.30 το απόγευμα.

Περισσότερα ...