Στις διεθνείς αγορές δύο ελληνικές τράπεζες

67 Views
Στις διεθνείς αγορές δύο ελληνικές τράπεζες

 Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα που επιβεβαιώνει την αλλαγή σελίδας για το τραπεζικό σύστημα μετά μια δεκαετή περίοδο μεγάλης κρίσης που επηρέασε καθοριστικά και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αποτελεί η απόλυτα επιτυχημένη έξοδος δύο ελληνικών τραπεζών, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, για άντληση κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων Tier ΙΙ. Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για όλες τις ελληνικές τράπεζες για μια συνεχή διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.

Το γεγονός όμως αυτό θα έχει και ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην περαιτέρω αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Διευρύνονται περαιτέρω οι δυνατότητες για χρηματοδότηση της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την υλοποίηση περισσότερων και αποδοτικότερων νέων επενδύσεων, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό όχι μόνον για την διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Παναγιώτης Καπόπουλος, επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης της Alpha Bank, η μεγάλη επιτυχία της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου Tier ΙΙ δεκαετούς διάρκειας από την Alpha Bank έδωσε ένα ισχυρό θετικό μήνυμα στην αγορά και εύλογα ερμηνεύθηκε ως ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις μακροχρόνιες προοπτικές τόσο της τράπεζας όσο και της ελληνικής οικονομίας.
Είναι ενδεικτικό ότι η έκδοση είχε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση -εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, προσφέροντας κεφάλαια ύψους 5,1 δισ. ευρώ- αλλά και ότι καλύφθηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, καθώς η κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς υπερέβη το 60%. Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η γεωγραφική διασπορά του επενδυτικού κοινού παγκοσμίως, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή επενδυτών από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%), ενώ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από την Ασία (10%).
Η έκδοση-ορόσημο του ομολόγου Tier ΙΙ θωρακίζει την αξιοπιστία της Alpha Bank στην ελληνική και διεθνή αγορά και δίνει σημαντική ώθηση στην πορεία υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Και τούτο διότι συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.
Όπως αναφέρει ο κ.Καπόπουλος, η ιδιαίτερα επιτυχής έκβαση της συναλλαγής της Alpha Bank, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας εντός και εκτός της Ελλάδας για τη μακροχρόνια δυναμική της ελληνικής οικονομίας, την αποτελεσματικότητα του τρέχοντος μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής και την οριστική αντιμετώπιση της πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η χώρα εισέρχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα περιβάλλον που ορίζεται από το εξής τρίπτυχο: πρώτον, μειωμένη αβεβαιότητα και επενδυτικοί κίνδυνοι, δεύτερον, υψηλότερη ρευστότητα, και τρίτον, αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Διευρύνονται οι δυνατότητες για χρηματοδότηση της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας

Η ευχερής άντληση κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες στις διεθνείς αγορές διευρύνει τις δυνατότητές τους να χρηματοδοτήσουν την υγιή επιχειρηματικότητα στηρίζοντας την αναδημιουργία του παραγωγικού ιστού της χώρας. Παράλληλα, εμπεδώνει ένα περιβάλλον φθίνουσας αβεβαιότητας η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής, δύναται να την καταστήσει τα επόμενα χρόνια έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με προφανή συνεπαγόμενα οφέλη για την απασχόληση και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τονίζει ο κ. Καπόπουλος.
Η επιτυχής πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιστρέψουν στον θεμελιώδη τους ρόλο, τη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας στα πλέον αποδοτικά επενδυτικά σχέδια και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Αυτό υλοποιείται μέσω της παρεχόμενης χρηματοδότησης σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επιδεικνύουν ισχυρή επενδυτική δυναμική καθώς και σε επιχειρηματικές ιδέες με ευνοϊκές προοπτικές οι οποίες ενισχύουν τόσο τις υποδομές όσο και τις εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, προσθέτει ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης της Alpha Bank.
Από τη πλευρά της, η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, IRO Τράπεζας Πειραιώς (επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της τράπεζας), αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η επιτυχής έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 500 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη διοίκηση και την αναγνώριση του έργου που έχει πραγματοποιήσει στην κατεύθυνση της βελτίωσης των θεμελιωδών της Τράπεζας.
Η σημαντική πτώση του επιτοκίου αυτής της έκδοσης (5,50%) σε σχέση με το επιτόκιο της έκδοσης του Ιουνίου 2019 (9,75%), συνδέεται με τη μεγάλη βελτίωση της τιμολόγησης των ελληνικών assets, καθώς και με την πρόοδο που έχει γίνει για την εξυγίανση του ισολογισμού και την επαναφορά της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η ελληνική οικονομία έχει επανακτήσει την αξιοπιστία της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα

Οι πρόσφατες επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων, τόσο από την Ελληνική Δημοκρατία όσο και από το τραπεζικό και μη κλάδο, συνιστούν απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία έχει επανακτήσει την αξιοπιστία της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση, το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, αναφέρει η κ. Μπερμπάτη, επισημαίνοντας ότι αναμένουμε ότι οι θετικές εξελίξεις θα επιταχύνουν την επανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θεωρούμε ότι θα ευνοήσει, τόσο τη δυνατότητα δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, όσο και το αξιόχρεο της χώρας.

Πιο δυναμικά στην χρηματοδότηση της οικονομίας

Όσο αφορά στη σημασία που έχει για τους πελάτες τής Τράπεζας Πειραιώς η έκδοση των τίτλων Tier ΙΙ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς, ενισχύει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά 110 μονάδες βάσης, της δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί ακόμη πιο δυναμικά στην παροχή χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, αναφέρει η επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της τράπεζας Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί και στηρίζει σταθερά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες. Το 2019, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν στα 4,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και για το 2020, ο στόχος για την χορήγηση νέων δανείων αναβαθμίζεται στα 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ αξιοποιώντας το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής», ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών τους, αναφέρει η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, τονίζοντας ότι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων θα διευκολύνει την υλοποίηση περισσότερων και αποδοτικότερων νέων επενδύσεων.
Με ετικέτα: ελληνικές τράπεζες
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΒ Βασιλόπουλος «παράδοση στο σπίτι» - Νέα συνεργασία με τη SPEEDEX
17 Views

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η φροντίδα για τους πελάτες μας καθώς και η γρήγορη και σωστή εξυπηρέτησή τους, είναι η δική μας προτεραιότητα. Καθημερινά, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άγριο έγκλημα στην Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας πυροβόλησε ζευγάρι - Ένας νεκρός, μία σοβαρά τραυματισμένη
17 Views

Έγκλημα με θύμα έναν 77χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Άσπρα Σπίτια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ ο 68χρονος δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά την 72χρονη σύζυγο του θύματος.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βρούτσης: Ανοίγει στις 6 Απριλίου η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις
27 Views

Διευκρινήσεις για την στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του δώρου του Πάσχα στις 30 Ιουνίου, από επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι τρεις νέες κατηγορίες ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και οι διαδικασίες για την επιστρεπτέα προκαταβολή
33 Views

Τις τρεις νέες κατηγορίες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ενώ παρουσίασε, επίσης, τους όρους καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Βουλευτές, υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ να καταθέσουν το 50% του μισθού τους
26 Views

Με μιά ανάρτηση στο Fb, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε βουλευτές, υπουργούς και υφυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να διαθέσουν το ήμισυ των μισθών τους για ενίσχυση της μάχης κατά του κορωνοϊού.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέτσας: Η χώρα έχει 36,6 δισ. ταμειακά διαθέσιμα από την προηγούμενη κυβέρνηση
28 Views

Η ελληνική δημοκρατία έχει 36,6 δισ. ευρώ διαθέσιμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα διαθέσουμε αλόγιστα ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για να προσθέσει ότι δεν είναι το μαξιλάρι του Σταικούρα όπως δεν ήταν και του Τσακαλώτου.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιτυχή δοκιμή πυραύλων
24 Views

Επιτυχής ήταν η τελευταία δοκιμή πολύ μεγάλων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων που πραγματοποιήθηκε την προηγουμένη, μετέδωσαν σήμερα κρατικά βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με εντολή εισαγγελέα για τον θάνατο της 41χρονης
24 Views

Τη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό, και όχι μόνο, περιβάλλον της 41χρονης που έχασε τη ζωή της από κορονοϊό σε χωριό της Καστοριάς ζήτησε ο εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης που ήδη διενεργείται για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς Νίκος Καραμολέγκος ζήτησε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες με ειδική στόχευση.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέθανε ο Μανώλης Γλέζος
47 Views

Πέθανε σήμερα Δευτέρα ο αγωνιστής της Αριστεράς Μανώλης Γλέζος σε ηλικία 98 ετών. Ο Μανώλης Γλέζος, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στις 13.15 λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Ατελείωτες ουρές σε Θεσσαλονική και Λάρισα έξω από τράπεζες (Photos)
25 Views

Κόντρα στις απαγορεύσεις και τα περιοριστικά μέτρα μεγάλος αριθμός πολιτών στήθηκε στην ουρά έξω από τράπεζες στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα χωρίς ωστόσο να τηρεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Έκοψαν στον ΑΕΡΑ γιατρούς σε ΑΝΤ1 και ΕΡΤ με «άνωθεν» εντολή [ΒΙΝΤΕΟ]
150 Views

Κλεισμένος όλη μέρα κι εγώ σπίτι σε καραντίνα, όπως όλη η Ελλάδα παρακολουθώ τα δελτία και τις ενημερωτικές εκπομπές. Βλέποντας κάθε βράδυ ένα δελτίο στο youtube πρόσεξα ότι καθημερινά έχει νοσοκομειακούς Ιατρούς και νοσηλευτές που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και μέσα για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. (βίντεο στο τέλος)

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Έκοψαν το ρεύμα στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ (προϊόντα ατομικής και οικιακής υγιεινής)
22 Views

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 30 Μαρτίου κλιμάκιο της ΔΕΗ υπό την προστασία ισχυρής δύναμης ανδρών των ΜΑΤ, προχώρησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καμπάνια ενημέρωσης για τον κορωνοϊό αξίας 11 εκατομυρίων!
19 Views

Όταν οι γιατροί στα Νοσοκομεία δεν έχουν ούτε χειρουργικές μάσκες, όταν οι εργαζόμενοι πετιούνται ουσιαστικά στο δρόμο με τη «ρήτρα απολύσεων» και αιτιολογούνται οι εργοδότες να τους πληρώνουν μόλις με το 50% του μισθού τους. Ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση ότι είναι υψίστης σημασίας η καμπάνια ενημέρωσης με τον κορωνοϊο που θα στοιχίσει στον ελληνικό λαό, 11 εκατομμύρια;

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από ποια εταιρεία θα περάσουν τα 11 εκ. για τον κορονοϊό. Πώς θα φτάσουν στα κανάλια
33 Views

Η υλοποίηση της εκστρατείας γα την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον κορωνοϊό, η οποία παρεμπιπτόντως προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ανατέθηκε στην Initiative Media.

Περισσότερα ...
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ελληνίδα περιγράφει τη ζωή στη Σουηδία με κορονοϊό: «Πηγαίνετε κομμωτήριο, κάντε αγορές μας προτρέπει η κυβέρνηση»
32 Views

Η Σουηδία προτρέπει τους πολίτες της να ζουν φυσιολογικά -μια μέθοδος εντελώς διαφορετική από τις περισσότερες χώρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού- τους παρακινεί να πάνε στο κομμωτήριο, σε κάποιο ξενοδοχείο και να κάνουν αγορές, ενώ ο κόσμος δεν κυκλοφορεί με μάσκες και γάντια.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ του εργαζομένου η υποβολή της αίτησης των εργαζομένων
64 Views

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που είτε έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω εντολής δημόσιας Αρχής είτε έχουν πληγεί με βάση τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΥΠΟΙΚ – Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης: Eπίδομα 800 ευρώ εκατ. σε 1,7 εκατ. εργαζόμενους
36 Views

Στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατήσει στη ζωή χιλιάδες επιχειρήσεις που ήδη εδώ και μισό μήνα έχουν μόνον έξοδα και καθόλου εισπράξεις αλλά και να ενισχύσει τους εργαζόμενους.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Η Κίνα φωτίζει στα κτίρια τα πρόσωπα των γιατρών που πολέμησαν εναντίον του COVID-19
28 Views

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, τον Ιανουάριο στην επαρχία Hubei, όπου μόλυνε περισσότερους από 80.000 και προκάλεσε 3.245 θανάτους, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι μόνο ασθενείς από το εξωτερικό εντοπίζονται τώρα.

Περισσότερα ...