Υπερ-πλεόνασμα 2,7 δις ευρώ σε 2 μήνες !

536 Views
Υπερ-πλεόνασμα 2,7 δις ευρώ σε 2 μήνες !

Κατά 1,4 δις ευρώ ξεπέρασε τον στόχο του Προυπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα τον Φεβρουάριο! Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,752 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δις ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,543 δις ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα μόλις 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Αυξημένα κατά 14,5% τα έσοδα του Κράτους

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,976 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,135 δις ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,307 δις ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ ή 9,0% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αυξημένα κατά 275 εκατ. τα έσοδα του Φεβρουαρίου

Τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,223 δις ευρώ αυξημένο κατά 275 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.159 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 322 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

116 εκατ. πάνω από το στόχο οι επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ειδικά για τον Φεβρουάριο, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,257 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,154 δις ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ